Lohja, Virkkala, FINLAND
Sprk:  Svenska
 NOAA

Kuvan toimittaa: